آغاز ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال از خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال از خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید:۶۹۱
آغاز ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال از خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامی
آغاز ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقال از خارج  کشور به دانشگاه آزاد اسلامی

بدینوسیله به اطلاع می رساند ، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در صورت اخذ مجوز انتقال از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می توانند به سامانه ثبت نام به نشانی  www.azmoon.org   مراجعه کرده و پس از بارگذاری مجوز یاد شده نسبت به ثبت درخواست و انتخاب رشته / محل اقدام نمایند.

 

روابط عمومی مرکز سنجش ،پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی