آزمون ept ، اشتمال

آغاز ثبت نام آزمون EPT و آزمون فراگیر مهارتهای عربی شهریور ماه دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت نام آزمون EPT و آزمون فراگیر مهارتهای عربی شهریور ماه دانشگاه آزاد اسلامی جدید

ثبت نام آزمون (EPT) و آزمون فراگیر مهارتهای عربی ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ از امروز ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز و تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت

ادامه مطلب