دکتری تخصصی

امکان اقامت در هتل فرهیختگان دانشگاه برای دعوت شدگان به مصاحبه دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

امکان اقامت در هتل فرهیختگان دانشگاه برای دعوت شدگان به مصاحبه دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

به گزارش روابط عمومی مرکزسنجش،پذیرش و فارغ التحصیلی ، دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری برای داوطلبانی که از اقصی نقاط کشور به منظور شرکت در مصاحبه، به تهران سفر می کنند امکان اقامت در هتل فرهیختگان دانشگاه را فراهم نموده است.

ادامه مطلب